X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1388
در عجبم

من طرفدار کسی نیستم ........ سوتفاهم نشه 

 

 

در عجب از مردمانی که دروغگون ولی به دیگری می گویند دروغگو  

 

بیشتر مردم ما (قریب به ۹۰ ٪‌ ) عقل و احساساتشان باهم یکی نیست 

 

۱-  بطور مثال با کسی زندگی می کنن که دوستش ندارن و به او علاقه ای ندارن ولی وانمود می کنن که دوستش دارن و کسی را که دوست دارن تحقیر می کنن 

 

۲- عجیب تر از آنکه دوستان خودرا عزیز و جان صدا می کنن اما اگه در سختی تنگدستی ز دست او فرارین 

 

۳ - چه بسیار تعارفات بیجا در مهمانی می کنن اما قبل از آمدن مهمان در غر و لنگ بسر می برن 

 

جالب تر آنکه به دیگران تهمت درویی می زنن دروغگو می زنن اما خودشان دروغ می گوین دو رو تشریف دارن  

 

 

مشکل ایران مردمانی هستن که دروغ می گوین دروغ می نویسن و دروغ فکر می کنن  

 

 

به کسی بر نخوره ولی چیزی که من دیدم بیشتر از این نیست .................... 

 

 

 

ای آفتاب بر مردمان ایران زمین متاب             ایران جای آفتاب و ماه نیست  

 

ولی با این حال هیچ جا ایران نیست