X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1389
دیدی ای دل که غـــم عشق دگربار چه کرد ؟

دیدی ای دل که غـــم عشق دگربار چه کرد ؟ 

چون بشـــــد دلبر و با یار وفادار چه کرد ؟  

 

آه از آن نرگس جــــادو که چه بازی انگیخت

آه از آن مست که با مردم هشیار چــه کرد ؟

 

اشک من رنگ شفــــق یافت ز بی ‌مهری یار

طالع بی‌ شفقت بین که در این کار چه کرد ؟

 

برقی از منــــــزل لیلی بدرخشیــــد سحـــــــر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کــرد ؟ 

 

ســـــــــاقیا جام می‌ام ده که نگارنــــــده غیب

 نیست معلوم که در پرده اســــرار چه کرد ؟ 

 

آن کــــه پرنقــــش زد این دایـــــره مینـــــایی

کس ندانست که در گردش پرگـار چه کرد ؟ 

 

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینـــــه ببینید که با یــــــار چه کرد ؟

(حافظ)