X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1389
سخنانی ارزنده و آموزنده از استاد دکتر علی شریعتی درباره نان
 • سخنانی ارزنده و آموزنده از استاد دکتر علی شریعتی درباره نان

  دموکراسی می گوید: رفیق، حرفت را خودت بزن،
  نانت را من می خورم.

  مارکسیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور،
  حرفت را من می زنم.

  فاشیسم می گوید: رفیق، نانت را من می خورم،
  حرفت را هم من می زنم
  و تو فقط برای من کف بزن ...

  اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور،
  حرفت را هم خودت بزن
  و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی.

  اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور به ما بده
  و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم،
  اما آن حرفی را که ما می گوییم بزن!